image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Aprílový den
3 4 5 6 7
8 9
Dentální hygiena
10 11 12
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
13
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
14
15 16 17
Kouzelnické představení
18 19 20 21
22 23
"Knihožrouti v dubnu"
24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Zápis dětí > Zápis dětí do mateřské školy 2024

Zápis pro školní rok 2024 / 2025

Vážení rodiče,

blíží se termín zápisu do mateřské školy, proto bych vás ráda informovala, co je potřeba pro řádné přijetí Vašeho dítěte.

Termín zápisu je 7. 5. 2024 od 13.00 do 17. 00 v Mateřské škole Pastelka Milevsko (v ředitelně školy). Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 zákona 561/2004 Sb., (Školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., (Správní řád) ve znění pozdějších předpisů.

K zápisu s sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte. Dále vyplněné tiskopisy (viz níže)

-          žádost o přijetí ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K.docx

-          evidenční list dítěte (potvrzený od lékaře) Evidencni_list_ditete.doc

cizí státní příslušníci musí doložit doklad o povolení k pobytu v ČR

Požadované tiskopisy jsou k vyzvednutí v mateřské škole nebo ke stažení na stránkách školy www.mtspastelka.cz

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře, nebo má doklad, že je vůči nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. A tuto skutečnost potvrdí lékař.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je pro dítě předškolní vzdělávání povinné až do zahájení povinné školní docházky v základní škole. Pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje povinnost dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (splnění povinného očkování).

Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení. S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, jako zákonní zástupci zastupujícího účastníka řízení vedeného pod registračním číslem (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bylo rozhodnuto. Nahlédnutí do spisu proběhne dne 24. 5. 2024 od 8,00 hod do 12,00 hod. v ředitelně školy. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30. 5. 2024 (pod přidělenými registračními čísly na veřejně přístupném místě v mateřské škole a webové stránce školy) po dobu 15 dní.

Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte poštou, ale bude Vám předáno osobně. Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na doručenku.

Termín první společné zahajovací schůzky, která vyžaduje Vaši účast, neboť zde dojde k předání potřebné dokumentace, která zakládá školní matriku a bez níž není možné zahájit docházku do mateřské školy – bude zveřejněn současně se seznamem přijatých dětí.

                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Romana Fialová, ředitelka školy