image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Aprílový den
3 4 5 6 7
8 9
Dentální hygiena
10 11 12
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
13
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
14
15 16 17
Kouzelnické představení
18 19 20 21
22 23
"Knihožrouti v dubnu"
24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Provoz a denní řád

Provoz a denní řád

Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je od 6,30 hodin do 16,30 hodin (včetně provozu o prázdninách). Bývá přerušený v měsíci červenci nebo v srpnu, zpravidla na pět týdnů.

Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem.

Třídy jsou spojovány dle potřeb provozu a dané pracovní doby učitelek, přičemž jsou respektovány hygienické a bezpečnostní požadavky a především potřeby dětí.

Denní řád

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá 

v následujícím základním režimu:

6:30 - 8:00 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní  zájmové aktivity, volné činnosti i aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost
8:00 - 9:45 denní cvičení, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd
9:45 - 11:45 osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt dětí venku při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)
11:45 - 12:15 oběd a osobní hygiena dětí
12:15 - 13:45 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální činnost/práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 - 16:30 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou pobývat na zahradě mateřské školy

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

8:15 - 8:45      podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu (děti si berou přesnídávku individuálně podle vlastního pocitu hladu)
11:30 - 12:15 oběd
13:45 - 14:00 podávání odpolední svačiny

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, pitná voda, ovocné šťávy, vitamínové nápoje,  ……), které jsou připravovány  podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.