image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8
Uzavření mateřské školy
9
Uzavření mateřské školy
10
Uzavření mateřské školy
11
Uzavření mateřské školy
12
Uzavření mateřské školy
13
Uzavření mateřské školy
14
Uzavření mateřské školy
15
Uzavření mateřské školy
16
Uzavření mateřské školy
17
Uzavření mateřské školy
18
Uzavření mateřské školy
19
Uzavření mateřské školy
20
Uzavření mateřské školy
21
Uzavření mateřské školy
22
Uzavření mateřské školy
23
Uzavření mateřské školy
24
Uzavření mateřské školy
25
Uzavření mateřské školy
26
Uzavření mateřské školy
27
Uzavření mateřské školy
28
Uzavření mateřské školy
29
Uzavření mateřské školy
30
Uzavření mateřské školy
31
Uzavření mateřské školy
1
Uzavření mateřské školy
2
Uzavření mateřské školy
3
Uzavření mateřské školy
4
Uzavření mateřské školy
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Zápis dětí > Kritéria

KRITÉRIA

PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka Mateřské školy Pastelka Milevsko, J. Mařánka 226 na základě zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, podle § 34 a v souladu   s vyhláškou MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v MŠ.   Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

Podmínkou přijetí dítěte k př. vzdělávání je písemný lékařský doklad o řádném očkování dítěte – v souladu se zákonem č. 258/2000Sb., § 50.

K předškolnímu vzdělávání jsou od 1. září 2024 přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti, které k 31. 8. 2024 dovrší věku 5 let a děti s odkladem školní docházky).

 

Kritérium                                                                                                 Bodové ohodnocení

 

1. Děti s místem trvalého pobytu na území zřizovatele, dle vymezených obvodů v pořadí              

-           děti, které k 31. 8.  kalendářního roku dovrší 5 let věku                                                 20

-           děti, které k 31. 8.  kalendářního roku dovrší 4 let věku                                                 18

-           děti, které k  31.8.  kalendářního roku dovrší 3 let věku                                                 16      

2. Opakovaný zápis - dítě neúspěšné v předešlém roce                                                                14

3. dítě s celodenní docházkou                                                                                                          10

4. sourozenec v MŠ                                                                                                                             8

_____________________________________________________________________________________________________

 

Způsob hodnocení nastavených kritérií:

Nejprve jsou přijímány děti splňující první kritérium, dle počtu volných míst děti splňující následující druhé kritérium a tak dále sestupně, pokud není naplněna kapacita školy.

Upřednostnění dětí s trvalým pobytem se týká též cizinců, kteří mají nahlášeno místo trvalého pobytu v Milevsku, dle vymezených obvodů.

V souladu s § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, mohou být do mateřské školy přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány a v evidenčním listu tuto skutečnost potvrdí dětský lékař (s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání).

 

Není-li MŠ naplněna dle výše uvedených kritérií, jsou přijímány děti, jež nemají trvalý pobyt na území zřizovatele, dle vymezených obvodů. Při rovnosti splněných kritérií rozhoduje věk dítěte, přednost má starší dítě před mladším.    

 

 

Platnost od 18. 3. 2024                                                                                                                                                                            Mgr. Romana Fialová

                                                                                                                                                                                                                           ředitelka MŠ