Výsledky zápisu dětí do MŠ Pastelka na školní rok 2022/2023

VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI PŘIJETÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V MATEŘSKÉ ŠKOLE PASTELKA MILEVSKO, J. MAŘÁNKA 226.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, §165 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí

 

Seznam uchazečů:

 

Registrační číslo dítěte

Výsledek řízení

01/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

02/22

nepřijat/a k předškolnímu vzdělávání

 

03/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 14. září 2022

04/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

05/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

06/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

07/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 27. listopadu 2022

08/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

09/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

10/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

11/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 2. ledna. 2023

12/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

13/22

nepřijat/a k předškolnímu vzdělávání

 

14/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

15/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

16/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

17/22

nepřijat/a k předškolnímu vzdělávání

 

18/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 5. února 2023

19/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

20/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

21/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

22/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

 

23/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 2. října 2022

 

 

Seznam uchazečů

Registrační číslo dítěte

Výsledek řízení

24/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 30. října 2022

25/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

26/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

27/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 25. září 2022

 

 

28/22

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2022

 

 

 

Datum zveřejnění: 24. 5. 2022 Mgr. Romana Fialová

ředitelka školy

 

 

 

 

pastelka_foot.png