Informace k otevření MŠ od 10. 5. 2021

 

Od 10.5. 2021 zahájen provoz pro všechny děti.

Děti se již netestují.

 

Z nařízení ministerstva zdravotnictví od 3. 5. 2021 nadále platí, že

mateřskou školu  mohou navštěvovat pouze děti plnící povinné předškolní

vzdělávání v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí a děti rodičů pracujících

v IZS. 

 

INFORMACE PRO RODIČE PŘED VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (od 12. 4. 2021).docx

 

 Testování dětí v MŠ .docx

 

návod na použití testování.jpg

 

testujeme.jpg

Pro rodiče testování.edu.cz (1).html

 

Možnost nástupu do MŠ nejen pro předškoláky.docx

 

Sdělení ředitelům z epidemiologického odd. KHS Jč ÚP Písek.docx

 

Mateřských škol se týká:

 • Vzdělávat se zde budou pouze děti v povinném předškolním roce a děti s odkladem. Ostatní děti zůstávají zatím doma a budou se vzdělávat distančně. Opět platí, že máte naši plnou podporu a pokud budete cokoliv potřebovat, pište, volejte.

 • Třídy budou po max. 15 dětech.

 • Předškoláky rozdělíme do 2 tříd a skupiny tak zůstanou do odvolání – rozdělení = seznamy dětí budou vyvěšeny na vstupních dveřích do budovy.

 • Povinné testování dětí 2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek neinvazivními AG testy.

 • Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola mu poskytne přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních výukových materiálů.

 • Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

 • K testování se může dostavit dítě, nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

 • Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu (za přítomnosti zákonného zástupce dítěte, doba trvání cca. 15 minut).

 • V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě je nutné dodržovat rozestupy 1, 5 m.

 • Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).

 • Zaměstnanci (kteří nejsou očkováni 2 dávkami vakcíny - budou pravidelně 2 x za týden testováni antigenními NEINVAZIVNÍMI testy. Nebo 1 x týdně PCR testy. První test bude vždy 1. den výuky.

 • Nošení roušek - v MŠ jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

 • V MŠ se bude muset ještě více větrat než dosud a děti (podle počasí) budou hodně na čerstvém vzduchu, vhodně je oblečte.

 • Nesmíme opustit areál, na zahradě je zatím dost mokro – vhodné boty, oblečení.

 • Opět platí, že dítě doprovodí jen jedna dospělá osoba s respirátorem a při příchodu do budovy MŠ využije dezinfekci.

 • Doporučeno - vstup do šaten najednou jen dvě děti a dva rodiče nebo doprovázející. Choďte včas, abyste případně mohli vyčkat venku.

 • Informace budou průběžně doplňovány.

 • Prosíme rodiče předškoláků, aby nejdéle do pátku nahlásili, zda jejich dítě v pondělí nastoupí do MŠ (na tel: 777 141 665, e-mail: mtspastelka@volny.cz).

                                                Děkujeme

 

 

pastelka_foot.png