Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022

zapis 2021-2022.docx

 

 

KRITÉRIA

PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka Mateřské školy Pastelka Milevsko, J. Mařánka 226 na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, podle § 34 a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 14/2004 Sb.,
o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v MŠ.
 Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

Podmínkou přijetí dítěte k př. vzdělávání je písemný lékařský doklad o řádném očkování dítěte

– v souladu se zákonem č. 258/2000Sb., § 50.

 

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením  § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

 

Kritérium    

 Bodové ohodnocení

1. Děti s místem trvalého pobytu na území zřizovatele dle vymezených obvodů v pořadí

20

   - děti, které k 31. 8. kalendářního roku dovrší 5 let věku   

18

   - děti, které k 31. 8. kalendářního roku dovrší 4 let věku

16

   - děti, které k 31. 8. kalendářního roku dovrší 3 let věku

14

 

2. Opakovaný zápis - dítě neúspěšné v předešlém roce

 

10

 

3. Dítě s celodenní docházkou

 

 8 

 

4. Sourozenec v MŠ

 

7

 

Při rovnosti splněných kritérií rozhoduje věk dítěte, přednost má starší dítě před mladším.    

 

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění  k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení
§ 20 odst. 2 písm. d) šk. zákona.

 

 

Platnost od 1. 3. 2021                                                                       Mgr. Romana Fialová

                                                                                                                ředitelka MŠ

 

pastelka_foot.png