Přijaté děti do MŠ -2019/2020

 

 

   VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI PŘIJETÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V MATEŘSKÉ ŠKOLE PASTELKA MILEVSKO, J. MAŘÁNKA 226.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, §165 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004

 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí

 

 

Seznam uchazečů

 

Registrační číslo dítěte

Výsledek řízení

001/19

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2019

003/19

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2019

005/19

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2019

006/19

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2019

007/19

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2019

008/19

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2019

010/19

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2019

023/19

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2019

015/19

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2019

016/19

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2019

017/19

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2019

019/19

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2019

022/19

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2019

 

 

 

 

Datum zveřejnění: 20. 5. 2019                                                                       Mgr. Romana Fialová

                                                                                                                        ředitelka školy

 

pastelka_foot.png