Platba poplatků v MŠ

 

Úplata za předškolni vzdeláváni.docx

  

Stravné

 

Číslo účtu 030015-0643 210 319/0800

Z účtu provedena srážka každý 25 den.

 

Zákonný zástupce si zřídí ve své bance svolení ke strhávání inkasa !

 

 

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání (tzv.školné))

 

Číslo účtu 0643 198 399/0800

spořitelny a.s.

 

Z účtu provedena srážka v době do 20 dne v měsíci.

 

Zákonný zástupce si zřídí ve své bance trvalý příkaz ke strhávání inkasa !

 

 

 

Důležité informace:

 

Doklad o zřízeném inkasu doručí do Mateřské školy Pastelka a předá jej učitelce ve třídě.

 

V případě neprovedené transakce (např. z důvodu nedostatku financí na účtu), bude zákonnému zástupci doručena složenka k úhradě. Doklad o zaplacení je nutno předložit v MŠ!

 

 

pastelka_foot.png