Platba poplatků v MŠ

   

Stravné

 

Číslo účtu 030015-0643 210 319/0800

Z účtu bude provedena srážka každý 25. den v měsíci na měsíc následující (tedy dopředu).

 

Zákonný zástupce si zřídí ve své bance svolení k inkasu!

 

 

 Úplata za předškolní vzdělávání

  

Úplata za předškolní vzdělávání (tzv.školné)

POZOR ZMĚNA!

Od září letošního roku došlo k navýšení platby ze 300,- na 400,- Kč.

Děkujeme za pochopení.

 

Číslo účtu u České spořitelny: 0643 198 399/0800

Z účtu provedena srážka do 20. dne v měsíci.

 

Zákonný zástupce si zřídí ve své bance trvalý příkaz ke strhávání školného do 20 dne v měsíci! Děkujeme.

 

  

Důležité informace:

 

Doklad o zřízeném inkasu doručí do Mateřské školy Pastelka a předá jej učitelce ve třídě.

 

V případě neprovedené transakce (např. z důvodu nedostatku financí na účtu), bude zákonnému zástupci doručena složenka k úhradě. Doklad o zaplacení je nutno předložit v MŠ!

 

 

pastelka_foot.png