Aktivity školy

 

JÓGA PRO DĚTI

Cvičení jógy povede Mgr. Ludmila Barešová, která má osvědčení o absolvování kurzu cvičitelů jógy a s cvičením jógy má vlastní zkušenosti. Děti se naučí nejen základní cviky a později celé sestavy, které jsou prospěšné pro jejich zdraví, ale naučí se i správně dýchat. Dojde k celkovému zklidnění a vyladění organizmu. Všechny pozice budou prováděny tak, aby byly pohodlné a přinášely dětem příjemné prožitky a radost. Jógové učení je ucelený systém, jak vychovávat, kultivovat a harmonizovat osobnost dítěte. 
Naším cílem je naučit děti takovým dovednostem, které budou ve svém životě potřebovat. Kromě pružnosti a ohebnosti těla a zlepšení dechových návyků, získá pružnost mysli, pevné zdraví, emoční stabilitu a umění relaxovat. 
Jóga učí harmonii, vnímání sama sebe, vytrvalosti, lepšímu zvládnutí stresových situací a umění relaxace. 

 

PLAVÁČEK

Plavání je nejen důležitou dovedností, která se může stát sportovním zájmem na celý život, ale zároveň dovedností, která může hrát hlavní roli při záchraně života.

Plaváček se skládá z deseti lekcí, které probíhají v Píseckém bazénu od ledna do dubna. Děti se formou hry seznamují s vodou a získávají první plavecké dovednosti. Po celou doby trvání lekce budou přítomny třídní učitelky, které děti povzbuzují, podporují a především vytvářejí pocit bezpečí pro děti v neznámém prostředí.

 

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ

Již druhým rokem se starší děti ze Zelené pastelky budou seznamovat a osvojovat si správnou  techniku  bruslení  pod  vedením  zkušených  trenérů  HC Milevsko  2010, 
z. s. Výuka bude probíhat hravou formou od měsíce října 2018 každé úterý po dobu dvou měsíců. 

 

,,KNIHOŽROUT"

Projekt zaměřený na rozvoj předčtenářské gramotnosti. Jeho cílem je vzbudit u dětí zájem o knihy a pravidelné návštěvy knihovny. 

 

VESELÉ PÍSKÁNÍ - ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ

Zobcová flétna bude zařazena do školního vzdělávacího programu. Při chvilce s flétničkou se děti seznamují se základy hry na zobcovou flétnu, s prvky hudební výchovy. Flétnička bude zaměřena jak na dechová cvičení, tak na trénování rytmu. Děti se seznámí se základními tóny. S flétničkou se zlepšují dýchací svaly, zvětšování objemu plic a posiluje se bránice. Zpíváním a vytleskáváním krátkých a jednoduchých rytmických říkadel a písniček si děti budou rozvíjet cit pro rytmus. Správné držení flétničky fixuje pravolevou orientaci dětí. Při hraní krátkých a dlouhých tónů rozvíjíme  u dětí sluchové vnímání. Flétna je velkým přínosem ze zdravotního hlediska - pozitivně ovlivňuje dýchání a jemnou motoriku prstů, příznivě působí i na logopedické potíže dítěte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pastelka_foot.png