CO CHYSTÁ PASTELKA

v měsíci září 2022

 

 

  22.9.  - Schůzka rodičů - v ateliéru školy, začátek v 15.30 hodin

 

  15.9.  - Zahájení celoročního projektu ,, Knihožrout“ - návštěva Městské knihovny

             na pobočce v DK Milevsko, 9.00 hodin Zelená pastelka

          

 

Integrovaný blok v měsíci září se nazývá "VŠICHNI JSME KAMARÁDI" 

              

V měsíci září budou děti poznávat nové prostředí, nové kamarády a zaměstnance mateřské školy. Společně budeme pečovat o naše hračky a vytvářet atmosféru, ve které nám bude dobře.

Dále se seznámíme s pravidly chování ve vztahu k ostatním dětem, bezpečným pohybem v prostorách MŠ, pravidly pobytu na školní zahradě a okolí naší mateřské školy.

 

  

CO CHYSTÁ PASTELKA

v měsíci říjnu 2022

 

 

12.10.  - Divadlo v naší MŠ Hugo na cestách s programem "Sestřičky barvičky"

           - začátek v 9.00 hodin

           - cena představení 60,- Kč

 

19.10.  - Drakiáda na školní zahradě - opékání špekáčků, jablíček, topinek v                           zahradním krbu

             (doplňující informace budou na nástěnce)

 

Turistická vycházka – vycházkou půjdou děti do lesoparku, datum bude upřesněno podle počasí

 

 Integrovaný blok v měsíci říjnu se nazývá "PASTELKOVÉ PODZIMNÍČKOVÁNÍ"

 

V měsíci říjnu budou děti poznávat podzimní přírodu:

  • plody podzimu (kaštany, jeřabiny, ovoce, zeleninu,…)
  • podzimní počasí
  • přípravu zvířat na zimu
  • odlet ptáků
  • oblečení na podzim
  • hry dětí na podzim
  • barvy podzimu

 

 

    ZAHÁJENÍ DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ

 

Sauna -  (Červená pastelka Zelená pastelka)

Školička bruslení - (Zelená pastelka)

Koumáček - (pro děti s odkladem docházky)

Školáček - (pro děti, které půjdou do ZŠ)

Veselé pískání - (Červená pastelka) - po celý školní rok

Hrátky s angličtinou - (Červená pastelka okrajově + Zelená pastelka)

Plaváček - (přihlášené děti ze Zelené pastelky)

Projekt ,,Knihožrout" (spolupráce s Městskou knihovnou Milevsko) - rozvíjení

čtenářské gramotnosti (Červená pastelka + Zelená pastelka) - září 2021

Projekt ,,Se sokolem do života" - (Červená pastelka + Zelená pastelka)

 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE PŘED VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

· dítě musí být zcela zdravé, bez příznaků respiračního  onemocnění

· nepřijímáme děti s příznaky onemocnění. V případě, že se u dítěte projeví jakékoli příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), ihned voláme rodičům, aby si dítě neprodleně vyzvedli.

Alergici musí dodat potvrzení od lékaře první den při nástupu!

· rodič má povinnost nahlásit onemocnění, nebo karanténu v rodině

· před vstupem do třídy rodič zodpovídá za to, aby si dítě umylo ruce mýdlem (po dobu 20 až 30 sekund)

·   v MŠ budou platit zvýšená hygienická opatření

·   s dětmi budou opakována hygienická pravidla, důraz budeme klást na jejich důsledné dodržování

· zákonný zástupce musí mít po celou dobu v budově MŠ respirátor 

·   dodržujte rozestupy 1,5 metru

· rodič zajistí, aby dítě mělo v šatně k dispozici čistou roušku v igelitovém sáčku pro případ náhlého onemocnění dítěte

·   v období COVID-19 platí pro děti zákaz nošení hraček z domova

· zákonní zástupci a třetí osoby nemohou dětem, které jsou v izolaci nebo s nařízenou karanténou, vyzvedávat obědy 

 
*********************************************************
 
 
 
pastelka_foot.png