AKCE ŠKOLY, AKTUALITY

 

 

CO CHYSTÁ PASTELKA

V MĚSÍCI ČERVNU 2021

 

1. 6. 2021 – OSLAVA MDD – karneval a dětská pouť

 

8. 6. 2021 – ŠKOLNÍ VÝLET – Pohádková kovárna Selibov u Protivína (bližší informace budou na nástěnkách v šatně)

 

17. 6. 2021 - OSLAVA svátků a narozenin dětí, které je neoslavily v MŠ z různých důvodů během školního roku nebo je mají o prázdninách

 

22. 6. 2021 - SLAVNOSTNÍ LOUČENÍ s dětmi, které půjdou po prázdninách do ZŠ

 

Děti půjdou na ZMRZLINU DO CUKRÁRNY - datum bude upřesněno dle situace (bude hrazeno za zůstatek peněz z výletu)

 

 

30. 6. 2021 - OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ na zahradě školy - ukončení školního roku

 

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S RODIČI NOVÝCH DĚTÍ přijatých k předškolnímu vzdělávání (datum bude upřesněno dle situace)

 

V měsíci červnu je pedagogická práce zaměřena na výchovný blok ,,Pastelkování“. Děti si osvojí poznatky o přírodě v létě, zahradních a lučních květinách, setkají se s péčí o druhé v souvislosti s přírodou (včely – medové dny, mravenci,…).Budou poučeny o prázdninovém nebezpečí (jak se máme chránit před úrazy, co nám hrozí ve vodě, jedovaté rostliny,houby,…).

 

 

  **************************************************

 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ pASTELKA MILEVSKO

 

Naše škola je se souhlasem Městského úřadu v Milevsku uzavřena v době

od 19.7. do 20. 8. 2021

 

Během prázdnin bude vždy otevřena jedna mateřská škola ve městě:

 

Mateřská škola Kytička:      tento rok děti nebere

Mateřská škola Klubíčko:    19. – 30. 7. 2021           

Mateřská škola Sluníčko:       2. – 20. 8. 2021

 

Upozornění pro rodiče, kteří budou žádat o umístění dítěte v jiné mateřské škole.

1)      Zákonný zástupce musí podat písemnou žádost ředitelce zvolené MŠ. V žádosti musí být uvedeno jméno dítěte, doba jeho pobytu od – do, adresa, datum, podpis zákonného zástupce. Pro usnadnění práce jsme pro vás připravili tiskopisy, které naleznete na nástěnce.

2)      K žádosti musíte přiložit kopii „Evidenčního listu dítěte“, kde je potvrzení o řádném očkování dítěte a „Dohodu o předávání dítěte jiným osobám“ – kopie vám poskytne naše škola (uč. ve třídách).

             Žádost je třeba dodat do jiné mateřské školy nejpozději do 31. 5. 2021.

3)   „Rozhodnutí o přijetí dítěte na dobu určitou“ bude zasláno naší mateřské škole

a paní učitelky ve třídách vás budou včas informovat.

4)      Dodatečné odhlášení dítěte vyřizujete s ředitelkou (popř. jejím zástupcem) mateřské školy, která vás na dobu určitou přijala, nikoliv v naší MŠ.

5)      Telefonní kontakty na ředitelky mateřských škol:

     MŠ Kytička: ul. Jiráskova, tel. 382 521 456 (p. ředitelka Bc. Marcela Brčková, DiS.)

           MŠ Klubíčko, ul. B. Němcové, tel. 382 521 346 (p. ředitelka Kateřina Knetlová)  

           MŠ Sluníčko, ul. Jeřábkova, tel. 382 521 540 (p. ředitelka Bc. Marcela Fořtová)

 

Upozornění

V každé MŠ budete platit úplatu za předškolní vzdělávání – tzv. školné.

Platba bude vybrána uč. ve třídě, která vám vydá příjmový doklad o převzetí hotovosti – platba se vybírá první den pobytu dítěte v zařízení. Využijete – li dvě MŠ v jednom měsíci, platíte školné v každé škole.

Výše uvedené informace vycházejí z platných předpisů vyhlášky č. 214/ 2012 Sb., novela vyhlášky č. 14/2005, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.

 

Platba školného v MŠ Pastelka v době prázdnin: červenec – 150,00 Kč; srpen – 68,00 Kč.

 

  **************************************************

 

Od 10. 5. 2021 zahájen provoz MŠ pro všechny děti. Děti se již netestují.

 

  **************************************************

 

TABLO našich ,,školáků" je umístěno v cukrárně u paní Maarové ve městě. 

 

   ************************************************

výstava pozvánka.jpg

 

 

   **************************************************

 

Právní opora k testováni a režimovým opatřením ve        školách.pdf

 

   **************************************************

 

Právni opora2 - msmt 421.docx

 

**************************************************

  

pozvánka_na_seminář_-_květen-červen_2021.pdf

 

  **************************************************

 

 

velikonoční přání mš pastelka.jpg

 

Milí rodiče, 

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přetrvává

uzavření mateřské školy. Je nám moc líto, že ani letos

neoslavíme společně svátky jara. Přejeme Vám všem hezké

prožití velikonočních svátků a dětem bohatou pomlázku,

opatrujte se. Těšíme se na brzké setkání v naší mateřské

škole.

                                                                                            Kolektiv MŠ Pastelka

 

  **************************************************

 

Poplatek za předškolní vzdělávání 300  Kč za březen

bude vrácen.

 

  **************************************************

 

Z nařízení vlády od 29. 3. 2021 - 11. 4. 2021 MŠ uzavřena.

 

_INFORMACE_K_PROVOZU_ŠKOL_A_ŠKOLSKÝCH_ZAŘÍZENÍ_OD_29._BŘEZNA_2021_(1) (1).pdf

 

  **************************************************

 

Provoz školní jídelny je z provozních a organizačních

důvodů přerušen. 

 

  **************************************************

 

Zajištění náhradní péče.docx

 

  **************************************************

 

Výukové materiály viz níže.

 

  **************************************************

 

Usnesení vlády České republiky.pdf

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021.pdf

 

 Výkaz péče o dítě.pdf

 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR, bylo přijato dne 26. února 2021 krizové opatření č. 200, které mimo jiné zakazuje i osobní přítomnost dětí v mateřských školách. Opatření je dle informací dostupných z MŠMT platné do 21. 3. 2021.

Informace k ošetřovnému:

 https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Některé dotazy jsou zodpovězeny v příloze z MŠMT. 

S uzavřením mateřské školy též souvisí změna ve výši úhrady úplaty - za

dobu uzavření mateřské školy bude účtována poměrná částka.

 Pro děti s povinnou předškolní docházkou je povinná distanční výuka.

Výukové materiály, náměty budou postupně vkládány na webové

stránky. Výukové materiály budou přiloženy

i pro děti mladší.

S dětmi veškeré výstupy ve formě vypracovaných pracovních listů, fotodokumentace či popisu činností, které s dětmi doma děláte, po skončení uzavření mateřské školy přineste do své třídy. Paní učitelky společně s dětmi budou materiály prohlížet, diskutovat nad činnostmi, vyprávět si zážitky a poté budou materiály s dětmi zakládat do portfolií dětí.

Z velké části pojměte výuku doma jako součást vývoje dítěte v přirozeném prostředí, kde se dítě učí nápodobou od svých rodičů, získává potřebné dovednosti pro školu v podobě malých povinností v domácnosti, dodržování stanovených úkolů.

 

 

  **************************************************

 

MATERIÁLY PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY NALEZNETE

ODKAZU DISTANČNÍ VÝUKA.

 

Výukové materiály pro mladší děti:

 

Výchovný blok 1.doc

 

Výchovný blok 2.doc

 

Výchovný blok 3 - Přišlo jaro.pdf

 

Výchovný blok 4 - Pomlázka se čepejří.pdf

 

Výchovný blok 5 - Pomlázka se čepejří.pdf

 

Výchovný blok 6 - Aprílové dny.pdf

 

Výchovný blok 7 - Voláme na jaro, aby už nespalo.pdf

 

Výchovný blok 8 - Duben - bezpečně jezdit budem.pdf

 

Výchovný blok 9 -Kouzelné a čarodějné dny.pdf

 

Výchovný blok 10 - Naše maminky svátek mají.pdf

*****************************************************

VÝZVA RODIČŮM !!!

Ze zasedání krizového štábu města Milevska, které se konalo 14. října 2020 za účasti vedení města a ředitelů základních a mateřských škol, vyplynulo následující prohlášení.

Vzhledem k aktuální situaci vyzýváme rodiče dětí navštěvujících mateřské školy v Milevsku, aby přerušili jejich docházku v případech, kdy bude někdo z rodiny v karanténě nebo budou mít děti jakékoliv zdravotní problémy (rýma, kašel, teplota, zvracení atd.). 

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕ 

ZAHÁJENÍ DOPLŇOVÝCH ČINNOSTÍ ŠKOLY

Sauna (Červená pastelka + Zelená pastelka) – od 8. 10. 2020

Školička bruslení – od 6. 10. 2020 (Zelená pastelka)

Koumáček – od 7. 10. 2020 (pro děti s odkladem školní docházky)

Školáček – od 6. 10. 2020 (pro děti, které půjdou do ZŠ)

Veselé pískání (Červená pastelka) – od 6. 10. 2020 po celý školní rok

Hrátky s angličtinou (Zelená pastelka) – od 2. 10. 2020 – 1x za 14 dní v pátek

Plaváček (přihlášené děti ze Zelené pastelky) – od 28. 1. 2021 

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕

 

PROVOZ MŠ OD ZÁŘÍ 2020

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

 

INFORMACE PRO RODIČE PŘED VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (1. září 2020):

dítě musí být zcela zdravé, bez příznaků respiračního  onemocnění (viz Metodika)

• nepřijímáme děti s příznaky onemocnění. V případě, že  se u dítěte projeví jakékoli příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), ihned voláme rodičům, aby si dítě neprodleně vyzvedli. Alergici musí dodat potvrzení od lékaře první den při nástupu

• v MŠ budou platit zvýšená hygienická opatření

• s dětmi budou opakována hygienická pravidla, důraz budeme klást na jejich důsledné dodržování

• rodič zajistí, aby dítě mělo v šatně k dispozici čistou roušku v igelitovém sáčku

• rodič     povinnost  nahlásit  onemocnění,  nebo karanténu v rodině

• v období COVID-19 platí pro děti zákaz nošení hraček z domova

před vstupem do třídy rodič zodpovídá za to, aby si dítě umylo ruce mýdlem (po dobu 20 až 30 sekund,            viz Metodika)

 
*********************************************************
 
 
 
pastelka_foot.png