AKCE ŠKOLY, AKTUALITY

 

Z nařízení vlády od 1. 3. 2021 - 21. 3. 2021 MŠ uzavřena.

 

Provoz školní jídelny je z provozních a organizačních

důvodů přerušen. 

 

Zajištění náhradní péče.docx

 

Výukové materiály viz níže.

 

Usnesení vlády České republiky.pdf

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021.pdf

 

 Výkaz péče o dítě.pdf

 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR, bylo přijato dne 26. února 2021 krizové opatření č. 200, které mimo jiné zakazuje i osobní přítomnost dětí v mateřských školách. Opatření je dle informací dostupných z MŠMT platné do 21. 3. 2021.

Informace k ošetřovnému:

 https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Některé dotazy jsou zodpovězeny v příloze z MŠMT. 

S uzavřením mateřské školy též souvisí změna ve výši úhrady úplaty - za

dobu uzavření mateřské školy bude účtována poměrná částka.

 Pro děti s povinnou předškolní docházkou je povinná distanční výuka.

Výukové materiály, náměty budou postupně vkládány na webové

stránky. Výukové materiály budou přiloženy

i pro děti mladší.

S dětmi veškeré výstupy ve formě vypracovaných pracovních listů, fotodokumentace či popisu činností, které s dětmi doma děláte, po skončení uzavření mateřské školy přineste do své třídy. Paní učitelky společně s dětmi budou materiály prohlížet, diskutovat nad činnostmi, vyprávět si zážitky a poté budou materiály s dětmi zakládat do portfolií dětí.

Z velké části pojměte výuku doma jako součást vývoje dítěte v přirozeném prostředí, kde se dítě učí nápodobou od svých rodičů, získává potřebné dovednosti pro školu v podobě malých povinností v domácnosti, dodržování stanovených úkolů.

 

 

 

CO CHYSTÁ PASTELKA

V MĚSÍCI BŘEZNU 2021

 

MATERIÁLY PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY NALEZNETE

ODKAZU DISTANČNÍ VÝUKA.

 

Výukové materiály pro mladší děti:

Výchovný blok 1.doc

 

Výchovný blok 2.doc

 

*****************************************************

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !

Potvrzení o výši úplaty za předškolní vzdělávání za rok 2020 pro daňové účely.

Za rok 2020 si rodiče mohou odečíst z daní výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 35bb a § 38l, odst. 2. písm. f), v platném znění.

Mateřská škola Pastelka je připravena vydat všem rodičům potvrzení o výši úplaty za předškolní vzdělávání za rok 2020. Toto potvrzení k daňovému přiznání si rodiče mohou vyžádat u paní učitelek ve svých třídách od 15. 1. 2021.

 

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕

VÝZVA RODIČŮM !!!

Ze zasedání krizového štábu města Milevska, které se konalo 14. října 2020 za účasti vedení města a ředitelů základních a mateřských škol, vyplynulo následující prohlášení.

Vzhledem k aktuální situaci vyzýváme rodiče dětí navštěvujících mateřské školy v Milevsku, aby přerušili jejich docházku v případech, kdy bude někdo z rodiny v karanténě nebo budou mít děti jakékoliv zdravotní problémy (rýma, kašel, teplota, zvracení atd.). 

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕ 

ZAHÁJENÍ DOPLŇOVÝCH ČINNOSTÍ ŠKOLY

Sauna (Červená pastelka + Zelená pastelka) – od 8. 10. 2020

Školička bruslení – od 6. 10. 2020 (Zelená pastelka)

Koumáček – od 7. 10. 2020 (pro děti s odkladem školní docházky)

Školáček – od 6. 10. 2020 (pro děti, které půjdou do ZŠ)

Veselé pískání (Červená pastelka) – od 6. 10. 2020 po celý školní rok

Hrátky s angličtinou (Zelená pastelka) – od 2. 10. 2020 – 1x za 14 dní v pátek

Plaváček (přihlášené děti ze Zelené pastelky) – od 28. 1. 2021 

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕

 

PROVOZ MŠ OD ZÁŘÍ 2020

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

 

INFORMACE PRO RODIČE PŘED VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (1. září 2020):

dítě musí být zcela zdravé, bez příznaků respiračního  onemocnění (viz Metodika)

• nepřijímáme děti s příznaky onemocnění. V případě, že  se u dítěte projeví jakékoli příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), ihned voláme rodičům, aby si dítě neprodleně vyzvedli. Alergici musí dodat potvrzení od lékaře první den při nástupu

• v MŠ budou platit zvýšená hygienická opatření

• s dětmi budou opakována hygienická pravidla, důraz budeme klást na jejich důsledné dodržování

• rodič zajistí, aby dítě mělo v šatně k dispozici čistou roušku v igelitovém sáčku

• rodič     povinnost  nahlásit  onemocnění,  nebo karanténu v rodině

• v období COVID-19 platí pro děti zákaz nošení hraček z domova

před vstupem do třídy rodič zodpovídá za to, aby si dítě umylo ruce mýdlem (po dobu 20 až 30 sekund,            viz Metodika)

 
*********************************************************
 
 
 
pastelka_foot.png