Akce školy, aktuality

Mateřská škola PASTELKA děkuje:

paní Lucii Jordanové a Šárce Švejdové za vedení rodičovského fondu a za celoroční zajišťování dárků pro děti

panu Janovi Cvikovi za darování kancelářských potřeb

paní Marcele Bauerové za darování fixů na kreslení pro všechny děti

paní Jitce Bakar za darování dýně na podzimní výzdobu v MŠ, věnování vodových barev pro děti a drobného lega na Mikuláše pro všechny děti

manželům Marii a Stanislavovi Bardovým za darování vánočního stromečku

paní Lence Říhové za darování krabic papírů do tiskárny a polárkových dortů pro všechny děti na oslavu MDD

paní Ludmile Kučerové za darování čtvrtek na výtvarné činnosti

panu Markovi Válovi za darování krabice papíru Xerox

všem rodičům, kteří připravovali a přinesli občerstvení k rozsvícení vánočního stromečku

paní Kláře Hofferkové za darování balíčků drobného lega a dekorativních krabic pro děti v 2. třídě a ušití Mikulášských punčoch pro všechny děti

manželům Kristýně a Jakubovi Koukalovým za darování poukázek do Hopsíkova do Mikulášské nadílky pro všechny děti

manželům Zuzaně a Janovi Čeřovským za darování občerstvení k rozsvícení vánočního stromečku (punč, svařák), za peněžní dar k zakoupení vánočních dárků pro děti do 1. třídy a darování nanuků pro všechny děti

manželům Tereze a Tomášovi Pohunkovým za peněžní dar k zakoupení vánočních dárků pro děti do 2. třídy a čokoládových sušenek pro všechny děti v MŠ na oslavu MDD

panu Dušanovi Hřebíkovi za darování ovoce do Mikulášské nadílky pro všechny děti, melounů a jahod na oslavu MDD také pro všechny děti

paní Andree Kadlecové za darování upomínkových pastelek pro všechny budoucí školáky

paní Miroslavě Bláhové za darování papírů

manželům Tereze a Ondřejovi Čáslavovým za darování zahradní dekorace (zvířátka) na školní zahradu a dárek k Vánocům pro 1. třídu

Poděkování patří také všem rodičům za výbornou spolupráci po celou dobu docházky jejich dětí do naší MŠ.

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!

Dne 26. 8. 2020 v 15,00 hod. v Ateliéru školy bude probíhat informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ.

 

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Pastelka si rodiče mohou po telefonické domluvě vyzvednout v MŠ.

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ZÁPIS 2020/2021

VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI PŘIJETÍ

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕

 

Odložení rozhodnutí o ne/přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pastelka Milevsko 

*******************************************************************

 

INFORMACE PRO RODIČE PŘED VSTUPEM DO                 MATEŘSKÉ ŠKOLY (25. května 2020):

přinést podepsané čestné prohlášení před prvním        

   vstupem dítěte do MŠ (viz Metodika…), bez prohlášení

   dítě do MŠ nemůže být přijato

dítě musí být zcela zdravé bez příznaků respiračního

    onemocnění (viz Metodika)

přinést lékařské potvrzení, pokud dítě trpí alergií         

  (rýma, kašel,…)

pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků      COVID-19 (viz Metodika), ihned budeme kontaktovat          rodiče, aby si neprodleně dítě vyzvedli

v MŠ budou zvýšená hygienická opatření

s dětmi budou opakována hygienická pravidla, důraz             budeme klást na jejich důsledné dodržování

rodič zajistí, aby dítě mělo v šatně k dispozici

   čistou roušku v igelitovém sáčku

před vstupem do třídy rodič zodpovídá za to, aby si           dítě umylo ruce mýdlem (po dobu 20 až 30 sekund,           viz Metodika)

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕

 

Provoz MŠ PASTELKA v době hlavních prázdnin (červenec, srpen) v letošním školním roce 2019/2020 nebude přerušen. 

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕

    

 
 
 
*********************************************************
 
 
pastelka_foot.png