Akce školy, aktuality

         *****************************************************

 image (5).jpeg

 

     *****************************************************

Mateřská škola pastelka Milevsko,

J. Mařánka 226, okres Písek

 

oznamuje

 

Příjem

žádostí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2019/20 se koná dne 7. 5. 2019

od 13.00 do 16.30 hod..

 

V tento den přijměte i pozvání k nahlédnutí

do prostor naší mateřinky.

 

Zákonní zástupci dítěte s sebou vezmou

- rodný list dítěte

- vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, která je k dispozici     v mateřské škole a na webových stránkách školy

 

Žádost musí mít vyplněné potvrzení o řádném očkování dítěte!

 

 

Informace

telefon: 382 521 583, 777 141 665

e-mail:mtspastelka@volny.cz

www.mtspastelka.cz

 

   *****************************************************

 
 
     

               CO CHYSTÁ PASTELKA

V MĚSÍCI DUBNU 2019

 

 1.4 Apríl – APRÍLOVÝ DEN – legrace v MŠ

 

 9.4. PROJEKT „Knihožrout“ – návštěva z místní knihovny v naší MŠ

                                               (rozvoj čtenářské gramotnosti dětí)

 

 11.4 Závěrečná lekce plavání – Zelená pastelka

 

 16.4. DOPRAVNÍ DEN – uskuteční se v areálu naší MŠ

 17.4 Beseda s příslušníky POLICIE ČR – začátek besedy je v 9 hod. v naší MŠ

 

 22.4 (Velikonoční pondělí) DEN ZEMĚ - oslava 23. 4. na zahradě MŠ


 24.4 VYSTOUPENÍ PRO MÍSTNÍ SENIORY v DPS v ul. Gen. Svobody od 13,30              hod.
        - zúčastní se pouze děti, které v MŠ pravidelně odpočívají – sváteční

          oblečení
         (odchod z MŠ ve 13,00 hod.)

 

 24.4 KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ v MŠ

       - začátek představení je v 9 hod. Cena – 45,- Kč

 

 25.4 ZÁVĚREČNÉ SAUNOVÁNÍ

      - předání diplomů dětem, které se saunovaly

      - vyhlášení nejzdravějších dětí během saunování

 29.4 PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ

     - vyšetření provedou zástupci zdravotnického zařízení Prima Vizus v 

       naší MŠ od 8,30 hod., cena – 150,- Kč

 

 30.4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC a stavění májky na zahradě MŠ

 

 Děti ze Zelené pastelky a Červené pastelky půjdou na DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ u MŠ   KYTIČKA
  (datum a bližší informace budou na nástěnce)


 

    ******************************************************* 

 

 

    

 
 
 
 
*********************************************************
 
 
                                    
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pastelka_foot.png