Akce školy, aktuality

PLAVÁNÍ  - společná akce s MŠ Kytička

Od 30. 01. 2020 zahajujeme s dětmi lekce plavání v bazénu v Písku. Plavání bude probíhat do 9. dubna vždy ve čtvrtek (pouze přihlášené děti ze Zelené pastelky).

ODJEZD Z MŠ: 8. 45 hodin (v tento den příchod do MŠ do 8. 00 hodin, děti budou ještě svačit)

S sebou: batůžek

               plavky

               ručník

               sáček na mokré plavky

               s sebou si děti mohou vzít i malou svačinku a pití

Návrat do MŠ okolo 13. 00 hodin. (další informace budou na nástěnce v Zelené pastelce).

**************************************

Potvrzení o výši úplaty za předškolní vzdělávání za rok 2019 pro daňové účely.

Za rok 2019 si rodiče mohou odečíst z daní výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 35bb a § 38l, odst. 2. písm. f), v platném znění.

Mateřská škola Pastelka je připravena vydat všem rodičům potvrzení o výši úplaty za předškolní vzdělávání za rok 2019. Toto potvrzení k daňovému přiznání si mohou rodiče vyzvednout ve třídách u pí. učitelek od 8. 1. 2020.

      **************************************

        CO CHYSTÁ PASTELKA

 

V MĚSÍCI LEDNU 2020

  

  

   6.1.  ,,Den hračky - v tento den si děti mohou přinést hračku, které jim

  doma pod stromečkem udělala největší radost (dle uvážení rodičů)
 

   6.1.  ,,Tři králové - oslava v MŠ
            (tři děti prochází mateřskou školou a přejí štěstí, zdraví,…)

 

16.1.   TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE ve sportovní hale v Milevsku – navštíví   

  pouze děti ze Zelené pastelky. Začátek v 8,15 hod., cena – 40 Kč


20.1.  Divadlo HUGO A FUGO na cestách - „Jíme zdravě“.

 Začátek představení je v 8,30 hod. Vybíráme 45 Kč.

 

21.1.   PROJEKT ,,KNIHOŽROUTI“ – návštěva paní knihovnice z místní

knihovny v naší MŠ(rozvoj předčtenářské gramotnosti)

 

28. 1.   PROJEKT „ZDRAVÍ DĚTEM“ – „Jak se Zdravík skamarádil“.

           Začátek je v 8 hod. Vybíráme 60 Kč.

 

V průběhu měsíce ledna si rodiče dle svého zájmu mohou domluvit schůzku s paní učitelkou v Zelené pastelce, ohledně „školní zralosti dětí“.

 V měsíci lednu budeme plnit výchovný blok ,,Sněží, sněží, mráz kolem běží“ – děti si budou osvojovat poznatky o zimním období (ochrana a péče o ptáky a zvířata v zimě, pomoc druhým,...).

 *****************************************************

 

ZAHÁJENÍ DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ ŠKOLY

Sauna (Červená+ Zelená pastelka) – od 10. 10.2019

Školička bruslení – od 2. 10. 2019 (Zelená pastelka) – úterý

Koumáček – od 16. 10. 2019 (pouze vybrané děti)

Školáček – od 8. 10. 2019 (pro děti, které půjdou do ZŠ)

Veselé pískání (Červená pastelka) – od 8. 10. 2019 po celý školní rok – úterý

Hrátky s angličtinou (Zelená pastelka) – od 11. 10. 2019 – 1x za 14 dní v pátek

Plaváček (přihlášené děti ze Zelené pastelky) – od 30. 1. 2020 - čtvrtek

 

     ******************************************************* 

    

 
 
 
*********************************************************
 
 
pastelka_foot.png