AKCE ŠKOLY, AKTUALITY

 

 

CO CHYSTÁ PASTELKA

V MĚSÍCI PROSINCI 2020

 

4. 12. 2020 - ,,BARBORKA“ - trháme větvičku zlatého deště tzv. "barborku"

(pozorujeme rychlení větviček)

 

4. 12. 2020 - „MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“ - V naší MtŠ + „ČERTOVSKÝ DEN“ - V tento den si děti mohou přinést čertovské růžky

 

11.12. 2020 – „PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ“- děti budou samostatně připravovat vánoční cukroví

 

16.12. 2020 – v MŠ ,,VÁNOČNÍ NADÍLKA“

 

Dle situace vycházka k „VÁNOČNÍMU STROMEČKU“ na náměstí E.Beneše

 

18.12. 2020 - „HVĚZDIČKOVÝ DEN“ - V tento den si děti přinesou vánoční hvězdičku, kterou si vyrobily doma společně s rodiči

 

Celý měsíc prosinec budou děti vnímat estetickou výzdobu mateřské školy a našeho města. Budeme se snažit dětem přiblížit smysl vánočních svátků (Ježíšek, Betlém, zpívání koled).

Děti budou vyrábět vánoční přáníčka, ozdoby, budou naslouchat ,,Andělskému zvonění“, seznamovat se s vánočními zvyky (pouštět ořechové skořápky, vylévat vosk do vody, házet pantoflem).

Podrobnější informace najdete v měsíčních plánech na nástěnkách u jednotlivých tříd pod názvem „Okénko do naší Pastelky“.

 

******************************************************

4. 1. 2021 - „DEN HRAČKY“ - v tento den si děti přinesou hračku, která jim doma pod

stromečkem udělala největší radost

 

6. 1. 2021 - „TŘI KRÁLOVÉ“ - oslava v MŠ (tři děti oblečené v kostýmech prochází mateřskou

školou a přejí štěstí, zdraví)

 

 *****************************************************

 

PRO RODIČE !

Pro zvýšení bezinfekčnosti prostředí MŠ, byl postupně použit ve všech prostorách školy přenosný Generátor ozonu, zapůjčený z MÚ Milevsko, který ničí bakterie, viry (včetně koronavirů, plísní…).

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕

VÝZVA RODIČŮM !!!

Ze zasedání krizového štábu města Milevska, které se konalo 14. října 2020 za účasti vedení města a ředitelů základních a mateřských škol, vyplynulo následující prohlášení.

Vzhledem k aktuální situaci vyzýváme rodiče dětí navštěvujících mateřské školy v Milevsku, aby přerušili jejich docházku v případech, kdy bude někdo z rodiny v karanténě nebo budou mít děti jakékoliv zdravotní problémy (rýma, kašel, teplota, zvracení atd.). 

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕ 

ZAHÁJENÍ DOPLŇOVÝCH ČINNOSTÍ ŠKOLY

Sauna (Červená pastelka + Zelená pastelka) – od 8. 10. 2020

Školička bruslení – od 6. 10. 2020 (Zelená pastelka)

Koumáček – od 7. 10. 2020 (pro děti s odkladem školní docházky)

Školáček – od 6. 10. 2020 (pro děti, které půjdou do ZŠ)

Veselé pískání (Červená pastelka) – od 6. 10. 2020 po celý školní rok

Hrátky s angličtinou (Zelená pastelka) – od 2. 10. 2020 – 1x za 14 dní v pátek

Plaváček (přihlášené děti ze Zelené pastelky) – od 28. 1. 2021 

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕

 

PROVOZ MŠ OD ZÁŘÍ 2020

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

 

INFORMACE PRO RODIČE PŘED VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (1. září 2020):

dítě musí být zcela zdravé, bez příznaků respiračního  onemocnění (viz Metodika)

• nepřijímáme děti s příznaky onemocnění. V případě, že  se u dítěte projeví jakékoli příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), ihned voláme rodičům, aby si dítě neprodleně vyzvedli. Alergici musí dodat potvrzení od lékaře první den při nástupu

• v MŠ budou platit zvýšená hygienická opatření

• s dětmi budou opakována hygienická pravidla, důraz budeme klást na jejich důsledné dodržování

• rodič zajistí, aby dítě mělo v šatně k dispozici čistou roušku v igelitovém sáčku

• rodič     povinnost  nahlásit  onemocnění,  nebo karanténu v rodině

• v období COVID-19 platí pro děti zákaz nošení hraček z domova

před vstupem do třídy rodič zodpovídá za to, aby si dítě umylo ruce mýdlem (po dobu 20 až 30 sekund,            viz Metodika)

 
*********************************************************
 
 
 
pastelka_foot.png