Poděkování

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA DĚKUJE

 

 

 • paní Lucii Jordanové a Šárce Švejdové za vedení rodičovského fondu a za celoroční zajišťování dárků pro děti
 • paní Ludmile Kučerové za darování perníčků pro obě třídy na halloweenský den
 • paní Veronice Kozákové a Šárce Švejdové za darování kancelářských potřeb
 • paní Marii Dvořákové za darování hraček pro děti do 1. třídy
 • paní Kláře Hoferkové za ušití mikulášských punčoch, za opravu relaxačního vaku a za                                    velikonoční perníčky pro děti 
 • panu Davidu Šmelcovi za pomoc při sestavování nových stolečků pro děti v 1. třídě
 • paní Mgr. Ludmile Barešové za darování papíru na pracovní výtvarné činnosti a za lektorské vedení jógy pro děti 
 • paní Miroslavě Bláhové za darování papíru do tiskárny
 • panu Vratislavu Bláhovi za opravy hraček pro děti
 • manželům Tereze a Tomášovi Pohunkovým za sponzorský dar k MDD - skákací hrad, svačinka Brumík pro všechny děti
 • manželům Zuzaně a Janovi Čeřovským za darování občerstvení k rozsvícení vánočního stromečku (punč, svařák), za upečení muffinů pro děti
 • paní Lucii Jordanové, Šárce Švejdové, Ivetě Kolínové, Andreje Hamerlové, Aleně Fučíkové a Tereze Pohunkové za darování občerstvení k rozsvícení vánočního stromečku
 • panu Vítu Kozákovi za opravu hraček pro děti do MŠ
 • panu Milanovi Bauerovi  za darování papíru do tiskárny
 • paní Jitce Bakar za darování společenské hry, knížky, občerstvení k rozsvícení vánočního stromečku a papíry na kreslení dětem v 2. třídě 
 • manželům Mgr. Petře Burdové a Ing. Pavlu Burdovi za darování vánočních stromků na výzdobu MŠ a papírů na kreslení 
 • paní Žanetě Hronové za darování papíru dětem v 2.třídě a adventní věnec na výzdobu třídy 
 • paní Lence Říhové za darování papíru, vlhčených ubrousků a sladkostí pro všechny děti na rozloučení se školním rokem
 • paní Petře Přibylové za darování papírů do kopírky
 • manželům Pavle a Martinovi Šonkovým za sponzorský dar - výtvarné potřeby 
 • paní Pavle Kadlecové a Strakové za upečení cukroví a vyrobení medailí 
 • paní Ing. Aleně Dolejší za darování jednohubek
 • paní Marcele Dolejší za upečení cukroví pro děti
 • paní Hance Žákové za upečené cukroví pro děti
 • paní Miroslavě Šmelcové za upečení lineckého cukroví 
 • panu Milanovi Bauerovi za darování papírů do kopírky
 • paní Veronice Palusové a Petře Přibylové za upečené perníčky pro děti 

 

 

Poděkování patří také všem rodičům
za výbornou spolupráci po celou dobu docházky jejich dětí do naší MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
pastelka_foot.png