Poděkování

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA DĚKUJE

 

 

 • paní Lucii Jordanové a Šárce Švejdové za vedení rodičovského fondu a za celoroční zajišťování dárků pro děti
 • panu Davidu Šmelcovi za výrobu stolu na PC v 1. třídě
 • panu Václavu Buzkovi za drobné opravy v MŠ a za papíry na volné kreslení
 • panu Luboši Polodnovi za instalaci kabelu ke zprovoznění PC v 1. třídě
 • paní Kláře Hoferkové za ušití mikulášských punčoch, za opravu relaxačního vaku a za                                    velikonoční perníčky pro děti v 1.třídě
 • paní Ing. Lence Říhové za darování logopedické pomůcky ,,Hrošíka Edy“ a za papíry na kopírování
 • panu Marku Válovi za výtvarné potřeby pro MŠ (vodové barvy, voskové pastely)
 • paní Lence Bulínové za zakoupení špekáčků na Drakiádu pro děti ve 2. třídě, za papíry na volné kreslení a lopatičky na pracovní činnosti
 • paní Jitce Bakar Čapkové za vinylové podložky na pracovní a výtvarné činnosti
 • panu Haitham Bakar za krabičkové nápoje pro všechny děti na zahájení školního roku
 • Tereze Pohunkové za darování dýně na podzimní tvoření v 1. třídě a za krabičkové nápoje pro všechny děti k MDD
 • paní Lucii Jordanové za perníčky a tubičky na zdobení Valentýnských perníčků
 • paní Mgr. Ludmile Barešové za darování oblečků na panenky
 • paní Žanetě Hronové za darování adventního věnce na výzdobu 2. třídy
 • paní Marcele Dolejší za darování vyfouklých husích vajec na pracovní činnosti dětí ve 2. třídě
 • manželům Mgr. Petře Burdové a Ing. Pavlu Burdovi za darování vánočních stromků, chvojí na výzdobu MŠ, vřesů do truhlíků a skalky, papíry na kopírování a volné kreslení
 • paní Miroslavě Šmelcové za bábovku na vánoční odpoledne
 • paní Anně Toužimské za darování adventních věnců, vánočních svícnů, mandarinek k obohacení dětských svačin a lízátek jako odměn pro všechny ,,bruslaře“
 • paní Pavle Kadlecové za sladkosti na Mikuláše a za vánoční cukroví
 • paní Michaele Nádeníčkové za cukroví na vánoční odpoledne
 • manželům Michale a Vojtěchu Vaníkovým za darování ovoce na vánoční odpoledne pro děti
  v 1. třídě
 • panu Vojtěchu Vaníkovi za opravu dopravních značek
 • paní Haně Studenovské za papíry na kopírování a volné kreslení
 • panu Martinu Studenovskému za správu web. stránek v nepřítomnosti paní učitelky Zabloudilové
 • rodičům ve 2. třídě za vstřícnou a ochotnou pomoc při převozu bruslí dětí na zimní stadion a při jejich přezouvání
 • paní Kateřině Urbanové za dětské rytmické nástroje a píšťalky pro děti ve 2. třídě k MDD
 • paní Daně Králové za lízátka pro děti ve 2. třídě k MDD
 • paní Tereze Pohunkové a paní Ing. Lence Říhové za zmrzlinové poháry pro děti v 1. třídě
 • paní Petře Matějkové za špekáčky pro všechny děti na závěr školního roku
 • panu Danielu Královi za papíry na kopírování
 • paní Žanetě Hronové za pohádkové knížky a časopisy
 • paní Ivetě Kolínové za rolády pro všechny děti 
 • paní Anně Toužimské za melouna
 • paní Lucii Jordanové za melounovou mísu a paní Šárce Švejdové za vanilkové rohlíčky na slavnostní loučení s budoucími školáky

 

 

Poděkování patří také všem rodičům
za výbornou spolupráci po celou dobu docházky jejich dětí do naší MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
pastelka_foot.png