Poděkování

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA DĚKUJE

 

 • paní Zuzaně Čeřovské a paní Zuzaně Kostínkové za vedení rodičovského fondu a za celoroční zajišťování dárků pro děti
 • panu Janu Čeřovskému za zakoupení Kinder vajíček pro všechny děti v MŠ    k 1. září
 • paní Jiřině Velezké za darování finanční částky do fondu rodičů
 • paní Pavle Dědourkové za darování igelitových sáčků, za upečení perníčků na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
 • paní Kateřině Polodnové za zakoupení špekáčků pro všechny děti na Drakiádu,  darování xeroxového papíru na kreslení dětem a za kreslící materiál
 • paní Tereze a Ondřeji Čáslavovým za darování melounu na obohacení dětského jídelníčku pro děti ze 2. třídy
 • paní Ludmile Barešové za darování hraček pro děti, dýniček na podzimní výzdobu 2. třídy a jahod k obohacení dětského jídelníčku pro děti ze 2. třídy
 • paní Petře Molové a panu Václavu Žaludovi za darování vánočního stromečku
 • paní Gabriele Molové za hudební doprovod na piano na slavnostním rozsvícení vánočního stromečku
 • paní Miroslavě a Vratislavu Bláhovým za darování xeroxového papíru na kreslení dětem a darování sladkostí pro všechny děti k MDD
 • paní Petře Molové za darování xeroxového papíru na kreslení dětem
 • paní Evě Dünker za darování omalovánek pro všechny děti
 • paní Veronice Marešové za darování balónků na Čarodějnice pro děti ze 2. třídy
 • paní Andree Hamerlové za darování knih do dětské knihovny
 • paní Andree Kadlecové za darování dřevěných upomínkových pastelek pro všechny děti ze 2. třídy
 • paní Petře Placákové za darování jahod na obohacení dětského jídelníčku pro všechny děti
 • paní Žanetě Hronové za darování koloběžky pro děti na zahradu a za věnování vánoční a velikonoční dekorace na výzdobu MŠ
 • manželům Málkovým za zakoupení špekáčků pro všechny děti v MŠ na závěr školního roku
 • paní Miroslavě Bláhové za darování Chipsů Pom - bär a Bohemia na slavnostní rozloučení se školáky
 • paní Michaele Baumrukrové za darování časopisů Dráček pro děti do MŠ
 • paní Michaele Vlkové za darování jahod pro děti do 1. třídy

 

Poděkování patří také všem rodičům za výbornou spolupráci po celou dobu docházky jejich dětí do naší MŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
pastelka_foot.png