,,Notička" - hudební program

 

Hudební a pohybové činnosti provází děti denně. Jejich prostřednictvím umožňujeme dětem získávat základní pěvecké, rytmické a taneční dovednosti - rozvíjíme u dětí nejen sluchovou a hlasovou kapacitu, ale také zdravé sebevědomí. Písničky, tanečky, cvičení s hudbou, hra
na různé rytmické i hudební nástroje, hudební hádanky
a improvizace - to vše přináší dětem radost a s úspěchem je dokážou využít i při různých veřejných vystoupeních.

   

 

 

 

 

,,Míček" - pohybový program

 

 

Nedílnou součástí režimu dne je pohyb. Zajišťujeme dětem dostatek pohybových aktivit formou denního cvičení, pohybových a závodivých her, pohybu na zahradě
i na vycházkách, přičemž dbáme na bezpečnost dětí. Během těchto činností se u dětí zaměřujeme na rozvoj koordinace pohybu těla, manipulační a fyzické schopnosti, důvěru v sebe a poznávání  hry v duchu
,,fair play“.

  

 

V rámci těchto programů každoročně vyhlašujeme:

 ,,Zpívánkový den“ a ,,Pastelkiádu“(= naše malá školní olympiáda)

 

pastelka_foot.png