Ateliér pro předškolní děti

( byl spolufinancován Evropskou Unií )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ateliér se nachází ve druhém podlaží naší školy. Má široké multifunkční využití. Paní učitelkami a dětmi je využíván pro vzdělávací i spontánní činnosti všech dětí. Jeho prostory nám umožňují uplatnit s dětmi nadstandardní aktivity (práce s hlínou, pískem, kresba u dětských malířských stojanů,...). Dobrá vybavenost zajišťuje dětem i výbornou terapii a relaxaci. Umožňuje plně uplatnit výchovně vzdělávací práci z vlastním prožitkem dítěte, s orientací na rozvoj klíčových kompetencí dětí předškolního věku. Práce s menší skupinou dětí nabízí plné využití individuálního přístupu pro všechny děti, zvláště pak těm, se specifickými potřebami - nadané děti, děti se smyslovými poruchami, děti s větší potřebou individuálního přístupu.

 

 

Vybavení ateliéru:

- dětské malířské stojany

- mobilní stolky s výtvarným i přírodním materiálem

- nabídkové samoobslužné stoly pro tvořivou práci dětí

- stolky se společným centrem pro individuální práci s dětmi

- centrum pro práci s hlínou včetně dětského hrnčířského kruhu

- relaxační centrum - vybavení FITNES (dětské rotopedy, házecí stěna, ribstol,

  relaxační bazének se skluzavkou, pryžové desky,...)

- mobilní stolky pro sušení výkresů

- mobilní stolek ve tvaru hrušky k zajištění pitného režimu

- nástěnné labyrinty pro uvolnění ruky

- židle a stolky různých velikostí umožňující zdravé sezení při práci každému dítěti

 

 Organizace v ateliéru
Rozpracována v ,,Rozvrhu práce v ateliéru" a ,,Provozním řádu ateliéru". Děti zde pracují ve skupinách (do 14 dětí).

Práce je rozložena na fáze:
1. fáze přípravná (uvolnění ruky, příprava materiálu za účasti dětí, oblečení do
    výtvarných plášťů,...) - podle záměru činnosti
2. fáze hlavní
3. fáze dokončovací (děti si mohou ponechat volně rozpracovanou práci a vrátit se k ní     během dne)
4. fáze relaxační (ta může být uplatněna i v průběhu celé činnosti podle potřeby)

Hygiena je prováděna průběžně dle potřeby (jednorázové ručníky).


pastelka_foot.png