Seznamování dětí s anglickým jazykem

 Seznamování dětí s anglickým jazykem tvoří nedílnou součást ŠVP ,,Pasteláček“, prolíná celou výchovnou činností a přizpůsobuje se situaci a zájmu dítěte. Veškerá výuka probíhá herní formou -  ať už jsou to činnosti řízené nebo činnosti náhodné, které plynou z daných situací a tak se přizpůsobují zájmu dítěte. Naším cílem je poskytnout dětem příležitost nahlédnout do jiných kultur, jiného vyjadřování. A proto součástí tohoto programu je také ,,cestování papírovým světem“. Ale za nejdůležitější považujeme vzbudit u dětí pozitivní motivací zájem a chuť pro další učení cizího jazyka v základní škole. K seznamování dětí s cizím jazykem využíváme jednoduchá říkadla, básničky, písničky, omalovánky a pracovní listy, pohybové a společenské hry, hry s maňásky,.. Stěžejními maňásky jsou Katrin a Johnny, kteří provázejí děti angličtinou od října, kdy za nimi ,,přiletí letadlem“ z Anglie, až do května, kdy se zase rozloučí a odmění děti anglickými diplomky. K upevňování znalosti slovíček a jednoduchých angl. vazeb se osvědčilo využívání režimových momentů. A tak si stále hrajeme.
Ve třídě máme zřízeno centrum aktivity - koutek angličtiny, kde děti pomocí didaktických pomůcek získávají další poznatky vlastním prožitkem (mohou si samostatně půjčovat a prohlížet angl. knihy, hrát si s obrázky anglické hry, pexesa...). Nabídka pomůcek a dalších aktivit se dále rozšiřuje - počítačové výukové programy ap....
Výsledky naší práce dokázaly děti obohatit i programy veřejných vystoupení.

 

 

 

 

pastelka_foot.png