Sauna / Chci být zdravý

 

Od roku 2004 se saunujeme pravidelně  1x týdně (ve čtvrtek)
v  době od měsíce října do měsíce dubna ve vlastní sauně.

 

Saunování probíhá podle schváleného (OHS) PROVOZNÍHO ŘÁDU SAUNY“ a  „METODIKY SAUNOVÁNÍ DĚTÍ“. Kapacita sauny je pro 10 dětí. Ochlazování provádíme vodou a vzduchem.

 

Sauňáčci Čenda s Amálkou - loutky vyrobené z obrovských dřevěných vařeček zpříjemňují dětem pobyt v sauně, kde společně hrají hry „Řetěz slovíček“, „Tichá pošta“, „Hádanky“,.....

Posloupnost saunování mají děti stále na očích trvale vyvěšeným obrázkovým seriálem v prostoru umývárny.

 

Pitný režim je zajištěn mobilním servírovacím stolkem instalovaným v době provozu sauny přímo v umývárně, odkud děti odchází k relaxaci a k hrám do svých tříd.

 

Při závěrečném saunování získají děti „SAUŇÁČKA“ – diplomek.

 

Paní učitelky vedou podrobné záznamy saunujících se dětí a na závěr zveřejní přehled nemocnosti.

 

Každé dítě, které je přihlášeno na saunování si každý čtvrtek přinese:

-           koupací plášť + ručník ( vše označeno monogramem )

-           písemný souhlas rodičů  po jakékoliv absenci dítěte v sauně  

-           protiskluzné boty - pouze děti z  třídy Červené pastelky (přecházejí ze své     vzdálené třídy) !

 

Upozornění !

1)  Zákonný zástupce přihlásí své dítě na saunování písemně přihláškou
(viz t
iskopisy ke stažení)

- je potřeba prodiskutovat předem s dětským lékařem

2)  Zákonný zástupce prokazuje písemně zdravotní stav svého dítěte po každé absenci v sauně . Toto opatření je nutné z toho důvodu, aby dítě nebylo vystaveno nebezpečí nedoléčené nemoci, užívání antibiotik....
(viz tiskopisy ke stažení)

 

Přihláška na saunování

saunovacek.webnode.cz

pastelka_foot.png