Provoz mateřské školy

 

 

Provoz mateřské školy je od 6,30 hodin do 16,30 hodin (včetně provozu o prázdninách). Bývá přerušený v měsíci červenci nebo v srpnu, zpravidla na pět týdnů.

 

Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem.

 

Třídy jsou spojovány dle potřeb provozu a dané pracovní doby učitelek, přičemž jsou respektovány hygienické a bezpečnostní požadavky a především potřeby dětí.

 

 

 

 

pastelka_foot.png