Stravování

Mateřská škola je místo, kde se ve většině případů děti setkávají i s jinou úpravou pokrmů, než jsou zvyklé z domova a kuchařky i učitelky se setkávají s různorodými výživovými zvyklostmi jednotlivých rodin. Dalo by se říci, co rodina, to jiný jídelníček.
A tak skloubit navyklé ,,chutě“ dětí z domova s jídelníčkem v MŠ, zejména ze začátku školního roku či nástupu dítěte do MŠ, je většinou velmi obtížné.

  

 

 

 

Doporučuje-li dětská lékařka dítěti nepodávat některé jídlo (např. z důvodu alergie) musí rodič v měsíci září (popř. ihned po zjištění) písemně informovat učitelku ve třídě
o nebezpečných potravinách.

Výživové i finanční normy stanoví ,, Vyhláška č.107/205 O školním stravování“.

 

Dětem v naší MŠ je dovážena strava z MŠ v místě bydliště. Kvalitu stravy zajišťují termoporty na převážení stravy.
Informace o stravování Vám sdělí vedoucí školní jídelny paní Monika Komárková
tel. 382 521 346

 

Poplatky za stravné:

  • děti do 6 let: 

          celkem denně

37Kč

          přesnídávka

  9 Kč

          oběd

22 Kč

          svačina

  6 Kč

  • děti, které v daném školním roce dovrší 7 let věku: 

          celkem denně

39 Kč

          přesnídávka

  9 Kč

          oběd

24 Kč

          svačina

  6Kč

  

·    oznamte předem ve své třídě druh stravy, které bude vaše dítě odebírat
     a případné změny nahlaste včas

·    odhlásit nebo přihlásit stravu lze den předem do 15,00 hodin

·    neodhlášený a neodebraný oběd bude účtován

·    v případě nemoci si první den můžete oběd vyzvednout (oběd vám bude vydán   
v kuchyňce paní kuchařkou od 11,30 - 12,15 hodin)

 

 

 

JE NUTNÉ SI ZŘÍDIT SVOLENÍ K INKASU v kterékoli bance

(hotovostní platba se nepřijímá)

 

ČÍSLO ÚČTU: 030015 – 0643210319/0800

 

 

pastelka_foot.png